page contents

Interaktiv læring video

Vi blander inn engasjerende løsninger med digitalt innhold.

  • 7 hours 30 minutes
  • Starter fra 7700 NOK

Service Description

Ved å bruke en interaktiv løsning i videoen, blir det introdusert en problemstilling med flere valg for hvordan oppgaven kan løses. Resultatet vil dermed være forskjellig ettersom deltakeren tar forskjellige valg underveis. Valget den enkelte tar vil få konsekvenser, derfor er det viktig å være bevisst på sine valg. Handlingsforløpet man ender opp med (på grunnlag av de valgene man har tatt) diskuteres i et felles møte. Med denne pakken får du; En innholdsprodusent. En hel dag forberedelse. 7.5t - til opptak. To hele dager til redigering. (Inkl. to revisjoner) Ekstra utgifter; For flere innholdsprodusenter på opptaksdagen, vil det koste 4500 NOK + mva. pr. pers. Overtid går over til timebetaling på 550 NOK + mva. pr. booket innholdsprodusent.

Contact Details

45215404

marcust.karkash@hotmail.com

Marcus TK Film, Dronningens Gate, Oslo, Norway

Webpage proudly created by Marcus Tveit Karkash (Marcus TK Film) www.marcustk.com

917903506 VAT - All prices on the website are excl. VAT