page contents

Et sammarbeid med Goodify

Marcus TK Film har vært innholdsprodusent i Goodify siden Sep. 2020. Goodify er en non-profit startup med ambisjoner om å bygge en global plattform for gode gjerningen.


I samarbeidet har jeg produsert til sammen 3 filmer. Her har du to av de;


Tusen takk til BI Norwegian Business School for deres viktige engasjement som Goodify-partner Se denne fine filmen når Eivind fra BI besøker seniorhjemmet på Tåsen;


11 views0 comments

Webpage proudly created by Marcus Tveit Karkash (Marcus TK Film) www.marcustk.com

917903506 VAT - All prices on the website are excl. VAT